artykuł

Szczepienia ochronne uczestników wypoczynku

28 czerwca 2018 09:27

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 10 sierpnia 2017 r. wpis w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku o szczepieniach uczestnika wypoczynku stanowi dodatkową informację, która może być wzięta pod uwagę przy kwalifikowaniu dzieci do udziału w wypoczynku w przypadku gdy z innych przepisów wynika obowiązek poddania się szczepieniom w związku z pobytem na obszarze geograficznym  o zwiększonym ryzyku zachorowań na dana chorobę zakaźną.

Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku wyjazdów zagranicznych, gdy w związku z sytuacją epidemiologiczną na danym obszarze władze zdrowotne w innym państwie określiły szczepienia, które są wymagane przy wjeździe na ich terytorium. Dowodem na wykonanie szczepienia jest przedstawienie na granicy Międzynarodowej Książeczki Szczepień z wpisami lekarza potwierdzającymi wykonanie szczepienia, jednakże podanie informacji o szczepieniach w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez rodzica (lub pełnoletniego uczestnika) stanowi jego deklarację, że dziecko spełnia wymogi uczestnictwa w wypoczynku.

W przypadku wyjazdów krajowych - brak jest obecnie w przepisach oświatowych[1] jak również w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych -  wymogów, które uzależniałyby uczestnictwo w wypoczynku od poddania się szczepieniom ochronnym, realizowanym zgodnie z kalendarzem szczepień w ramach programu Szczepień Ochronnych.

Zatem, przepisy nie wskazują, że brak wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka skutkuje zdyskwalifikowaniem go z udziału w wypoczynku w Polsce.

Natomiast - co jest ważne - wpis rodzica w Karcie kwalifikacyjnej o wykonanych szczepieniach stanowi dla wychowawcy sprawującego opiekę nad dzieckiem dodatkową informację (podobnie jak np. informacje o uczuleniach) i może być wykorzystana w sytuacji zaistnienia konieczności przekazania takiej informacji personelowi medycznemu.

Należy jednak podkreślić, że formalnym i wiarygodnym potwierdzeniem wykonania szczepienia jest wyłącznie dokumentacja medyczna. Jednakże w nagłych przypadkach, przy dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie szczepienia, lekarz do którego trafia uczestnik wypoczynku - po rozważeniu ryzyka i korzyści zdrowotnych - może podjąć decyzję o konieczności wykonania szczepień, np. poekspozycyjnych po narażeniu na czynnik chorobotwórczy.

W rzadszych przypadkach informacja o wykonanym szczepieniu z punktu widzenia medycznego może stanowić wskazówkę, w przypadku konieczności postawienia wstępnego, rozpoznania lekarskiego w razie wystąpienia zachorowania.

Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnym i grupy osób obowiązanych do poddania się tym szczepieniom zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 poz. 849 z późn. zm.).

Do szczepień obowiązkowych należy szczepienie przeciw tężcowi oraz błonicy. Szczepienia przeciwko durowi brzusznemu uwzględnione zostały natomiast w wykazie szczepień zalecanych - stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawne wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1215).

Szczepienie przeciwko durowi brzusznemu nie jest więc w Polsce szczepieniem obowiązkowym, którego wykonanie byłoby wymagane przez obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 28 czerwca 2018 09:27

Data publikacji: 28 czerwca 2018 09:27

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013