artykuł

WIOŚ Powiadomienie 10/2018 Alert Poziomu II PM10

19 październikaa 2018 14:19

POWIADOMIENIE o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu (PM10) ALERT POZIOMU II

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Data godz. 12 października 2018 r. / godzina 24:00

Zagrożenie Przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w stacji pomiarowej na terenie strefy dolnośląskiej.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa dolnośląska (PL0204): w Kłodzku, przy ul. Szkolnej

Przyczyny

Połączenie wzmożonego spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane są w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Czas trwania przekroczenia Od dnia 12 października do 31 grudnia 2018 r.

Podpis Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Opracowanie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Środki ostrożności, które należy podjąć Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.
Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.
Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Opracowanie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Podstawa prawna Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.
Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
Sposób ogłoszenia Strona internetowa http://dpi.duw.pl .
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego, w szczególności: ograniczenie ruchu pojazdów, całkowity zakaz palenia odpadów zielonych, bezwzględny zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych (nasilenie kontroli palenisk w tym zakresie), rezygnacja z palenia w kominkach, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.
Data i godzina publikacji 19 października 2018 roku, godz. 14.00
Nr kontaktowy tel. 71 340 62 05

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 19 październikaa 2018 14:19

Data publikacji: 19 październikaa 2018 14:19

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Sprawozdanie V kadencja
Konkurs "Róża Kłodzka 2017"
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013