artykuł

WIOŚ Powiadomienie 9/2018 Alert Poziomu II OZON_korekta

31 sierpnia 2018 07:48

Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr 09/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.  Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert Poziomu II o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu

POWIADOMIENIE
o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu

ALERT POZIOMU II
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU


Opracowanie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Data godz.
Data wystąpienia 26-go dnia przekroczenia poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (uwzględniono średnią liczbę dni z przekroczeniami z 3 lat: 2016-2018, za wyjątkiem stacji w Lądku Zdroju i Lubaniu, gdzie dostępne są pomiary tylko z 2018 r.):
- Czerniawa: 6 lipca 2018 r. / godzina 01:00
- Jelenia Góra – Ogińskiego: 3 sierpnia 2018 r. / godzina 16:00
- Lądek-Zdrój: 4 sierpnia 2018 r. / godzina 16:00 (wyniki z 1 roku)
- Lubań: 7 sierpnia 2018 r. / godzina 17:00 (wyniki z 1 roku)
Wrocław – Bartnicza: 17 sierpnia 2018 r. / godzina 17:00

Zagrożenie
Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 μg/m3; dopuszczalne 25 dni w roku kalendarzowym – średnio z ostatnich 3 lat) w 5 stacjach pomiarowych na terenie 2 stref w województwie dolnośląskim.
Obszar na którym wystąpiło przekroczenie
Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201):
- Wrocław, ul. Bartnicza,
Strefa dolnośląska (PL0204):
- Czerniawa,
- Jelenia Góra – Ogińskiego,
- Lądek-Zdrój,
- Lubań.

Przyczyny
Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu).
Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian
Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Czas trwania przekroczenia
Od dnia stwierdzenia przekroczenia do 31 grudnia 2018 r.

Podpis
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Opracowanie
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń
Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Środki ostrożności, które należy podjąć
Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze
Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych
Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Opracowanie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

Źródła danych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Sposób ogłoszenia
Strona internetowa http://dpi.duw.pl .

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń
Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.

Data i godzina publikacji
30 sierpnia 2018 roku, godz. 15.00
Nr kontaktowy tel.
71 340 62 05

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 31 sierpnia 2018 07:48

Data publikacji: 31 sierpnia 2018 07:48

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji
Sprawozdanie V kadencja
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013