artykuł

WIOŚ Powiadomienie 7/2018 Alert Poziomu I

28 majaa 2018 07:59

POWIADOMIENIE nr 07/2018 o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza

 

ALERT POZIOMU I

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU  

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Data godz.

Data stwierdzenia ryzyka: 18 maja 2018 r. 

Zagrożenie

Ryzyko przekroczenia w 2018 roku:

-    średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10,

-    24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10,

-    średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu,

-    średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu,

-    8-godzinnego poziomu docelowego dla ozonu.

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

Strefa m. Wałbrzych (PL0203):

- ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Strefa dolnośląska (PL0204):

- ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w 3 gminach (załącznik nr 1, kolumna nr 7);

- ryzyko wystąpienia przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w 25 gminach  (załącznik nr 1, kolumna nr 8);

- ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w 125 gminach  (załącznik nr 1, kolumna nr 9);

- ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w 13 gminach (załącznik nr 1, kolumna nr 10);

- ryzyko wystąpienia przekroczenia 8-godzinnego poziomu docelowego dla ozonu: w 22 gminach (załącznik nr 1, kolumna nr 11).

Przyczyny

Pył zawieszony PM10, benzo(a)piren: oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Arsen: oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych.

Ozon: oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka.

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

Pył zawieszony PM10, benzo(a)piren: najwyższe stężenia w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Arsen: całoroczny wysoki poziom zanieczyszczenia w wyniku emisji ze źródeł technologicznych.

Ozon: najwyższe stężenia w sezonie letnim w czasie wysokiego nasłonecznienia.

Czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia

Rok 2018

Czas obowiązywania alertu

Od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2018 r. lub wprowadzenia alertu poziomu II

Podpis

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności, które należy podjąć

Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze

Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych

Ewentualna możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia (w odniesieniu do indywidualnych przypadków), np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

                INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opracowanie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

Sposób ogłoszenia

Strona internetowa http://dpi.duw.pl.

Data i godzina publikacji

21 maja 2018 roku, godz. 10.30

Nr kontaktowy tel.

71 340 62 05

 

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 28 majaa 2018 07:59

Data publikacji: 28 majaa 2018 07:59

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji
Sprawozdanie V kadencja
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013