artykuł

Projekt "Czesko - polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa"

18 września 2012 13:20

Dziedzina wsparcia: 1.3 Profilaktyka zagrożeń

Partner wiodący: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji Kraju Morawskośląskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Dofinansowanie z EFRR: 607 013,80 euro

Celem projektu „Czesko – polskie pogranicze – poprawa bezpieczeństwa” jest wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych państw sąsiadujących.

Wejście Republiki Czeskiej i Polski do strefy Schengen i związane z tym zniesienie kontroli na polsko – czeskiej granicy wymagało od służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu podjęcia działań nowego typu, a przede wszystkim intensyfikacji wzajemnej współpracy.

Zaplanowane wspólne działania nie ograniczały się tylko do uzupełnienia niezbędnego sprzętu, ale przede wszystkim koncentrowały się na organizacji wspólnych transgranicznych ćwiczeń oraz patroli. Uwzględniono także kwestię edukacji mieszkańców pogranicza. W tym celu opracowano i wydano dwujęzyczne ulotki informacyjne, które były rozdysponowane po obu stronach granicy. 

W realizację projektu zaangażowały się jednostki policji ze wszystkich przygranicznych regionów, dzięki czemu możliwa była realizacja spójnej koncepcji współpracy w zakresie bezpieczeństwa na całej długości granicy. 

Tak realizowany projekt pozwolił na poprawę bezpieczeństwa na organizowanych na obszarze pogranicza imprezach masowych (m.in. zawodach sportowych, koncertach, festynach). Pozwolił też mieszkańcom pogranicza spojrzeć szerzej na kwestię bezpieczeństwa w ujęciu transgranicznego sąsiedztwa.

Przeprowadzenie wspólnej analizy podstawowych problemów z zakresu bezpieczeństwa w ujęciu transgranicznym ułatwiło wypracowanie wspólnej spójnej koncepcji działań co przełożyło się na lepsze efekty projektu. Przeprowadzone wspólne transgraniczne ćwiczenia oraz patrole pozwoliły zapoznać się z procedurami stosowanymi u sąsiadów, a zakupiony sprzęt do monitoringu wykorzystywany będzie do obserwacji i rejestracji zdarzeń związanych z masowym naruszeniem porządku po obu stronach granicy.

Danuta Trojan

źródło: http://www.cz-pl.eu/pl/czesko-polskie-pogranicze-poprawa-bezpiecze-stwa.html

Pliki:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 18 września 2012 13:19

Data publikacji: 18 września 2012 13:20

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020

Kalendarium

15

2018-01-15
Ferie Zimowe w CETIK-u

W dniach 15 stycznia - 27 stycznia 2018r. zapraszamy do CETiK-u na FERIE ZIMOWE. W programie ...

2018-01-16Ferie w Muzeum

2018-01-16Ferie zimowe w Polanicy-Zdroju

Pełne kalendarium

Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013