artykuł

Współpraca ekspertów regionalnych w projekcie CivPro

07 grudnia 2012 09:35

16 listopada 2012, na seminarium podsumowującym 2,5 letni okres realizacji projektu CivPro, w ramach programu INTERREG IVC, które odbyło się we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, zamknięty został pewien rozdział współpracy międzyregionalnej w dziedzinie przeciwdziałania katastrofom i zagrożeniom na terenie krajów wspólnoty europejskiej. Miejsce spotkania, w kontekście głównego celu projektu „Strategie Regionalne dla Prewencji Zagrożeń”, wydaje się mieć pewien symboliczny wydźwięk, gdyż co prawda w ramach projektu nie zajmowano się transferem i wymianą technologii, jednakże zasób wiedzy zebranej przez dwa i pół roku, w tym w szczególności kompendium tzw. dobrych praktyk, nie wyklucza oprócz przepływu wiedzy i doświadczeń, wzajemnego korzystania z rozwiązań technicznych wypracowanych przez poszczególnych partnerów projektu.

Dla przypomnienia (patrz: relacja z Transfer Visit partnerów projektu w powiecie kłodzkim, link>>), głównym celem projektu była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz know-how, dotyczącego tworzenia strategii regionalnych oraz modeli funkcjonalnych do zapobiegania i ograniczania skutków potencjalnych zagrożeń naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka. 

Partnerami projektu byli przedstawiciele instytucji rządowych lub samorządowych ze Słowacji, Słowenii, Cypru, Węgier, Portugalii, Belgii, Holandii, Rumunii, Bułgarii i Grecji oraz Polski. Polskę reprezentował w konsorcjum Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu, który utworzył grupę ekspertów regionalnych z terenu województwa dolnośląskiego oraz zaprosił do współpracy eksperta międzynarodowego, specjalistę w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałania zagrożeniom. Grupa ekspertów regionalnych, stanowiąc grupę osób reprezentatywną dla administracji samorządowej i rządowej na terenie województwa, zapewniła realizację celów dotyczących prewencji zagrożeń w odniesieniu do istniejącej w Polsce struktury zarządzania kryzysowego. W regionie dolnośląskim współpracowali ze sobą: Jakub Czudiak – Urząd Wojewódzki, Danuta Trojan – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Bartłomiej Bajak – Urząd Miasta Wrocław oraz ekspert międzynarodowy – dr inż. Romuald Grocki. Wzajemna współpraca ekspertów regionalnych, eksperta międzynarodowego, skoordynowana przez IMGW PIB O. Wrocław, w relacjach grupy i międzynarodowych, była przez cały okres trwania projektu bardzo zadowalająca, momentami burzliwa, przynosiła zawsze konsensus akceptowalny przez wszystkie strony oraz przyniosła oczekiwane efekty. Przy czym należy zaznaczyć, iż eksperci regionalni w Polsce na żadnym etapie nie byli pozostawieni samym sobie, szczególnie w czasie tworzenia raportów, a koordynator w Polsce starał się wyjaśniać wątpliwości oraz uzgadniać wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Z powodzeniem można przyjąć, że, z punktu widzenia eksperta regionalnego, którym byłam w projekcie, zarówno cel główny wspomniany powyżej, jak i cele specyficzne, zostały zrealizowane.

Przygotowany został dokument pt.: „Local/Regional Disaster Prevention Policy Plan” (Lokalny/Regionalny Plan Zapobiegania Katastrofom/Zagrożeniom), który z powodzeniem może zostać przyjęty przez kraje partnerskie, lecz również inne kraje wspólnoty europejskiej, jako wzór dokumentu do opracowania planu z uwzględnieniem specyficznych dla danego kraju uwarunkowań, dla dowolnego rodzaju zagrożenia. Jego układ jest prosty, przejrzysty i logiczny, zaś to że powstał na podstawie materiałów dostarczanych do ekspertów międzynarodowych przez kraje partnerskie, zapewniło jego uniwersalność.

Powstał zbiór tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu bezpieczeństwem, tj. udokumentowany zasób przedsięwzięć, metod postępowania, projektów, technik, podejmowanych w ramach jednego z priorytetów tematycznych programu, które okazały się dla uczestnika projektu być sukcesem, oraz które można przenieść na inne rejony geograficzne. Przy czym, w ujęciu programu, o potwierdzonym sukcesie mówi się, jeżeli dobre praktyki przynoszą namacalne i wymierne wyniki w realizacji danego celu [Podręcznik programu INTERREG IVC, 2009]. Przykładowo takie dobre praktyki, jak opracowana przez partnera greckiego „Mapa ryzyka pożarowego dla obszarów leśnych” lub zastosowanie kamer dla wczesnego ostrzegania i monitorowania pożarów w Słowenii czy rozwiązania opracowane przez Rumunów związane z wyposażeniem służby ratownictwa górskiego lub też zacieśnienia współpracy transgranicznej w ramach ochrony przeciwpowodziowej na terenie jednego dorzecza (na granicy Węgier i Słowacji), ponad podziałami państwowymi, mogą być „przeklejone” prawie bez modyfikacji na teren Polski. Przy czym jedne wymagają jednak nakładów finansowych, a inne wyłącznie podjęcia konsekwentnych wysiłków organizacyjnych.

Efekty projektu, podobnie jak relacje z etapów jego realizacji, informacje o wydarzeniach, konferencjach czy spotkaniach, są konsekwentnie rozpowszechniane. Powstała strona internetowa prowadzona przez partnera greckiego www.civpro-gr.eu. Promocyjne działania podejmuje również Oddział Wrocławski IMGW PIB. Eksperci regionalni zamieszczają na swoich stronach informacje z wydarzeń związanych z projektem na swoim terenie, np. na stronie www.powiat.klodzko.pl artykuł pt. ”Projekt CivPro w ramach INTERREG IVC w powiecie kłodzkim”.

Pozostaje mieć nadzieję, że w wyniku działań podjętych w czasie projektu, wypracowanych wspólnych rozwiązań i proponowanych strategii postępowania, dziedzina prewencji katastrof naturalnych oraz zagrożeń stanie się choć trochę bardziej „odkryta”, tak aby nie spełniała się myśl Heraklita: „Natura rzeczy lubi się ukrywać”.

 

dr inż. Danuta Trojan

Ekspert regionalny

Powiat kłodzki

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 07 grudnia 2012 09:36

Data publikacji: 07 grudnia 2012 09:35

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-26ŚWIĘTO MIASTA "DNI ŚWIĘTEGO FLORIANA" (Patrona Bystrzycy Kłodzkiej)

2018-05-27Ogólnopolski Dzień Golfa

2018-05-31Zjazd Polaniczan

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013