Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 lutego 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

                 w dniu 10 lutego 2021 roku                      

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego

(t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19 (druk nr II/1) (12:37)

 

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Michał Cisakowski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Tadeusz ZielińskI