Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2. Pisemny wniosek radnej Krystyny Śliwińskiej o udostępnienie protokołów z posiedzeń Rady Społecznej "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Treść wniosku znajduje się w poniższym pliku:

PDFWniosek radnej p. Śliwińskiej w zakresie udostępnienia protokołów posiedzeń Rady Społecznej ZOZ w Kłodzku.pdf (349,22KB)
 

Treść odpowiedzi znajduje się w poniższym pliku:

PDFOdpowiedź na wniosek radnej Krystyny Śliwińskiej z dnia 21.01.2021 r. odnośnie funkcjonowania podmiotu leczniczego ZOZ.pdf (164,32KB)