Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                      Kłodzko, 14 stycznia 2021 roku

ORG.BR.0012.4.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 20 stycznia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Informacja o podejmowanych i planowanych działaniach w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim
 3. Sprawozdanie z działalności komisji w 2020 roku
 4. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 11/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  w dniu 23 grudnia 2020 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Komisji

 

 Renata Wolan- Niemczyk

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: