Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilans

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok

PDFSprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok.pdf (3,35MB)
 

Bilans z wykonania budżetu JST za 2022 r.

PDFURP_V_26_2023-z-30052023-wsrozpatrzi-zatwsprfinoraz-sprz-wykbudzetu-za-2022.pdf (8,86MB)
 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok

PDFSprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok.pdf (3,91MB)
 

Bilans z wykonania budżetu JST za 2021 r.

PDFURP VI_36_2022 z 31.05.2022 ws.rozpatrz.i zatw.spr.fin.oraz spr.z wyk.budzetu za 2021.pdf (21,27MB)
 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok

PDFSprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok.pdf (1,68MB)
PDFSprawozdanie finansowe jednostki-informacja dodatkowa za 2021 rok.pdf (1 008,34KB)

 

Bilans z wykonania budżetu JST za 2020 r.

PDFURP VI_33_2021 z dn. 31.05.2021.pdf (6,07MB)
 

Sprawozdania finansowe jednostki za 2020 rok.

PDFSprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok.pdf (1,68MB)
PDFSprawozdanie finansowe jednostki- informacja dodatkowa za 2020 rok.pdf (1,00MB)