Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

GN.6840.1.16.2011.GN3                                                                  Kłodzko, dn.   14   stycznia   2021 r.  

 

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU  III (trzeciego) PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu:  5 stycznia 2021 r.  

 

  1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302.

 

  1. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.

 

4.   Dane nieruchomości: nieruchomość poł. w Nowej Rudzie, przy ul. Zdrojowisko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 12/2 AM – 2, obręb 2 – Drogosław o pow. 1,9660 ha,  dla której  Sąd Rejonowy  w Kłodzku, V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW2K/00021249/6.

 

5.   Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 0

 

6.   Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0

 

7.   Cena wywoławcza: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł).

 

8.   Nabywca nieruchomości: brak oferenta w dniu przetargu tj. 5 stycznia  2021 r.  

 

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres 7 dni.