Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 29 stycznia 2021 roku

PDFUchwała Nr 10/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws.zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku na 2021 rok.pdf (7,29MB)

PDFUchwała Nr 11/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. zmieniająca Uchwałę Nr 210/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług ....pdf (640,35KB)

PDFUchwała Nr 12/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku..pdf (524,51KB)

PDFUchwała Nr 13/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury w 2021 roku.pdf (234,58KB)

PDFUchwała Nr 14/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie turystyki w 2021 r..pdf (234,37KB)