Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 12 lutego 2021 roku

PDFUchwala Nr 15/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do zawierania porozumień z instytucjami wspomagającymi działalność dydaktyczną, wychowawczą ....pdf (234,67KB)

PDFUchwała Nr 16/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku do reprezentowania Powiatu Kłodzkiego celu realizacji...pdf (238,97KB)

PDFUchwała Nr 17/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku do złożenia wniosku o akredytację w programie Erasmus....pdf (238,38KB)

PDFUchwała Nr 18/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2021 roku ws. wyboru i dofinansowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r..pdf (331,05KB)