Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia 2021 roku

PDFUchwała nr I/1/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok (2,58MB)
PDFUchwała nr I/2/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (6,28MB)
PDFUchwała nr I/3/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodem w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku – PMR Restrukturyzacje S.A. (206,75KB)

Uchwała nr 17/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr 1/3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. — w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku — PMR Restrukturyzacje S.A.


PDFUchwała nr I/4/2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. (329,84KB)
PDFUchwała nr I/5/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (293,61KB)
PDFUchwała nr I/6/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku (253,60KB)
PDFUchwała nr I/7/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (245,44KB)