Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 24 lutego 2021 roku

                                                    

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego

(t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020 za rok 2020 (druk nr III/1). (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz ZielińskI, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr III/2), (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz ZielińskI, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3), (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Renata Wolan-Niemczyk, Borysław Zatoka, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Tadeusz ZielińskI
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa (druk nr III/4), (10:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tadeusz ZielińskI, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Paweł Szafran
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2025 (druk nr III/5), (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Tadeusz ZielińskI, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krystyna Śliwińska, Renata Wolan-Niemczyk

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr III/6), (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (27):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Tadeusz ZielińskI, Ewelina Ptak, Robert Duma, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr III/7). (10:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (27):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Tadeusz ZielińskI, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Józef Kołt

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25.01.2021 roku (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Tadeusz ZielińskI, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Renata Wolan-Niemczyk

Przyjęcie protokołu z II- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10.02.2021 roku (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Robert Duma, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Sławomir Karwowski, Tadeusz ZielińskI
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka

 

Sporządziła:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu