Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. Interpelacja radnego Marka Mazurkiewicza w sprawie strategicznej koncepcji promocji zewnętrznej regionu, zwanej Projektem Promocji Ziemi Kłodzkiej

Treść interpelacji znajduje się w poniższym pliku:

PDFInterpelacja radnego Marka Mazurkiewicza w spawie koncepcji ponadregionalnej promocji Ziemi Kłodzkiej.pdf (672,92KB)
 

Treść odpowiedzi znajduje się w poniższym pliku:

PDFOdpowiedź na Interpelacja radnego Marka Mazurkiewicza w spawie koncepcji ponadregionalnej promocji Ziemi Kłodzkiej.pdf (1,49MB)