Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko,10 marca 2021 roku

ORG.BR.0012.15.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 16 marca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej- II część.
 3. 3. Sprawy różne:
  1. a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  2. b. przyjęcie protokołu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2021 roku.
 4. Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

   

  Z poważaniem

                                                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                     Grzegorz Kuzak

   

   

  Sprawę prowadzi:

  Marta Paprocka
  Biuro Rady Powiatu
  Tel: 74 865- 75- 31
  e- mail: rada@powiat.klodzko.pl

               m.paprocka@powiat.klodzko.pl