Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

Projekt "Festiwal wrażeń"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Festiwal wrażeń” to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Liderem projektu jest stowarzyszenie Kladské pomezí o.p.s. z Nachodu, które zrzesza zarówno samorządy jak i gestorów turystyki z terenu Kladskego Pomezi, a partnerami Powiat Kłodzki, Miasto Kłodzko i Miasto Świdnica.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej oferty promocyjnej zwiększającej mobilność turystów. Podstawą realizacji projektu jest założenie, że o atrakcyjności turystycznej decydują w znacznej mierze przeżycia i wrażenia, a ma ich dostarczyć właśnie „Festiwal Wrażeń”.

Podczas trzech letnich sezonów wakacyjnych w różnych obiektach turystycznych po stronie czeskiej i polskiej odbywają się warsztaty dostarczające unikalnych przeżyć i wrażeń. Dzięki temu odwiedzający nas turyści będą nie tylko biernymi odbiorcami zwiedzającymi muzea czy zabytki, ale także uczestnikami wydarzeń, eksperymentatorami, wytwórcami, czy graczami itp. Uczestnicy festiwalu, którzy odwiedzą wiele atrakcji mogą liczyć na drobne upominki oraz specjalne nagrody. W roku 2018 tematem przewodnim festiwalu były wybitne osobistości, w roku 2019 historia wojskowości, a w 2020 jest to tradycyjne rzemiosło.

W tym roku na terenie powiatu kłodzkiego dodatkowe atrakcje będą czekały na turystów w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – Pstrążnej i Szlaku Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju – Czermnej. Tegoroczny sezon otworzy impreza w Kłodzku 1 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje o Festiwalu są zamieszczane na stronie internetowej https://festivalzazitku.cz/pl, ale także w materiałach drukowanych dostępnych w informacjach turystycznych oraz obiektach prowadzących warsztaty.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 14-02-2020 14:48
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 14-02-2020 14:52
scroll

NA SKRÓTY

Prev