Logo facebook
08 grudnia 2023
Delfiny, Marii, Wirginiusza
-5 °C
scroll
Jesienny podgrzybek

Projekt "Żyjemy razem"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

„Żyjemy razem” to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który jest realizowany w latach 2018-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko, pozostali partnerzy projektu to: Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer
 i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia,
a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.
W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal  internetowy oraz wydawnictwa promocyjne.

Realizacja: W roku 2018 w Letohradzie odbyła się konferencja inaugurująca projekt
z udziałem czeskich i polskich prelegentów. W roku 2019 zorganizowany został kurs języka czeskiego dla pracowników wydziałów promocji, punktów IT oraz innych organizacji prowadzących współpracę polsko-czeską lub obsługujących turystów z Czech. Wydana została także publikacja prezentująca atrakcje turystyczne na pograniczu oraz kalendarz ważniejszych imprez odbywających się w regionach partnerskich.

W 2020 r. Powiat Kłodzki miał być głównym organizatorem konferencji podsumowującej projekt. Jednakże z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa część działań projektowych partnerów (wyjazdy studyjne, workshopy) oraz organizacja konferencji zostały przełożone, za zgodą sekretariatu technicznego, na rok 2022.

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Orlicko (Partner wiodący), Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Termin realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 238 837 zł, w tym dofinansowanie z UE kształtuje się na poziomie 85 % kosztów projektu, środki własne 15%.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 14-02-2020 14:50
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 08-03-2022 12:51
scroll

NA SKRÓTY

Prev