Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Skalne Grzyby

Projekt "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:       Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Partnerzy:                  

 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Powiat Kłodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

Łączny budżet                                                3 571 346,11 €

Dofinansowanie UE z EFRR                             3 035 553,00 €

Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ            97 950,00 €

Wkład własny partnerów                                  437 843,11 €

Okres realizacji:         1.4.2018 - 30.06.2022

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

Więcej informacji na stronach:         https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

Informacja na stronach - https://www.euro-glacensis.cz/clanky-zahiaeni-realizace-cesko-polske-hrebenovky.html

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

loga.jpeg

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 13-02-2020 15:18
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 27-05-2022 11:40
scroll

NA SKRÓTY

Prev