Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
7 °C
scroll
widok ze Szczelińca

Noworudzka Szkoła Techniczna reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy i rozszerza ofertę edukacyjną o kolejne kierunki zawodowe

Noworudzka Szkoła Techniczna reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy i rozszerza ofertę edukacyjną o kolejne kierunki zawodowe

Dzisiaj, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Maciej Awiżeń Starostę Kłodzkiego i Anettę Kościuk dyrektora Wydziału Oświaty, a firmą ZETKAMA SPÓŁKA z o. o. z siedzibą w Ścinawce Średniej reprezentowaną przez Pawła Ostrowskiego dyrektora ds. personalnych oraz Noworudzką Szkołą Techniczną reprezentowaną przez dyrektora szkoły Brygidę Gąsior.

3.jpeg

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodach:

- operator obrabiarek skrawających

- oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

Umowa oraz ustalenia poczynione z firmą ZETKAMA przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia (150 zł w klasie pierwszej, 200 zł w klasie drugiej oraz 250 zł w klasie trzeciej).

Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu

z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych

w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym.

1.jpeg

Firma ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. Dysponuje najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowanych zajęć praktycznych.

Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy.

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 12-03-2021 12:08
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 12-03-2021 14:34
scroll

NA SKRÓTY

Prev