Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Informacja Starosty Kłodzkiego po spotkaniu z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku

Informacja Starosty Kłodzkiego

po spotkaniu z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku

 

W nawiązaniu do spotkania z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku, Starosta Kłodzki, informuje o podjętych działaniach w celu dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku.

Istniejący MOS w Kłodzku, na chwilę obecną funkcjonuje w dwóch budynkach tj.:  w Kłodzku przy ul. Rajskiej 1 oraz w Krosnowicach. Budynek, w którym funkcjonuje MOS w Kłodzku przy ul. Rajskiej 1,  jest po generalnym remoncie i spełnia wszystkie wymogi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Na dostosowanie tego budynku do wymaganych standardów w rozporządzeniu, Powiat Kłodzki zainwestował  2,8 mln zł. (1,5 to środki własne powiatu oraz 1,3 mln zł.  pozyskana dotacja). Budynek jest w pełni wystandaryzowany i stanowi własność powiatu.

Problem dotyczy budynku w Krosnowicach, który nie spełnia wymaganych warunków wg rozporządzenia, a koszt remontu dostosowujący budynek w Krosnowicach do wymaganych standardów szacowany jest na ponad  1 mln zł. Powiat Kłodzki nie posiada takich środków finansowych na wykonanie tak kosztownego remontu.

Co więcej budynek w Krosnowicach nie należy do powiatu, jest własnością  Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich, i zainwestowanie tak dużych środków finansowych, w nie swoją własność nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Zakup budynku od Zgromadzenia oraz jego remont nie jest możliwy, ponieważ aktualnie z tym samym Zgromadzeniem, Zarząd Powiatu Kłodzkiego negocjuje odkupienie budynku w Ścinawce Dolnej, gdzie prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej dla 96 mieszkańców. Negocjacje są na końcowym etapie i niosą za sobą zobowiązania finansowe. Dlatego Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decyzję o reorganizacji  MOS w Kłodzku, i przeniesieniu uczniów z budynku z Krosnowic do budynku MOS w Kłodzku. W budynku w Kłodzku zostaną do września br. dostosowane pomieszczenia jeszcze dla 2 oddziałów, co będzie stanowiło zwiększenie o 20 miejsc.

W bieżącym roku szkolnym 2019/20 w MOS Kłodzko w obu budynkach przebywa 84 uczniów, w tym uczniowie klas ostatnich, kończących edukację. Po reorganizacji i przystosowaniu pomieszczeń w kłodzkim MOS zostaną przygotowane miejsca dla 68 podopiecznych. Biorąc pod uwagę,  że Powiat Kłodzki w budżecie ma ograniczone środki oraz szereg zadań do realizacji w innych obszarach, równie ważnych dla mieszkańców powiatu z zakresu: oświaty,  ochrony zdrowia,  opieki społecznej, infrastruktury drogowej, musi prowadzić zrównoważone zarządzenie budżetem i optymalizować koszty. Zarząd uważa, że reorganizacja w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku jest racjonalnym i zasadnym rozwiązaniem dla dalszego funkcjonowania MOS w Kłodzku. Działanie takie nie jest wynikiem złej woli lecz braku środków. Państwo zleca samorządom coraz więcej zadań, nie gwarantując ich finansowania.

POWIAT KŁODZKI MUSIAŁ DOPŁACIĆ !

W okresie dwóch ostatnich lat ( 2018, 2019 r.) dopłaty jakie dokonał Powiat Kłodzki ze środków własnych do oświaty, do rządowych zadań zleconych (geodezji, komunikacji)  oraz do służby zdrowia daje łącznie kwotę 20 mln zł.

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 14-02-2020 14:22
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 25-02-2020 15:28
scroll

NA SKRÓTY

Prev