Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
1 °C
scroll
widok z Narożnika

Konkurs fotograficzny pod tytułem: „Promocja współpracy transgranicznej - współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Pokażemy efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej, a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że wszyscy korzystamy  z efektów partnerstw nawiązanych w latach 90-tych XX wieku. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzięki wieloletniej współpracy transgranicznej.

Jednym z działań projektu jest  ogłoszenie Konkursu fotograficznego pod tytułem:   „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców” skierowanego do mieszkańców Euroregionu.

Ideą konkursu fotograficznego jest zaangażowanie mieszkańców w zaprezentowanie najciekawszych przykładów współpracy transgranicznej poprzez prezentację tych przykładów na wykonanych fotografiach. Działania ukierunkowane na promocję efektów współpracy oraz zaangażowanie społeczności EG w realizację projektu pozwolą upowszechniać wiedzę o polsko-czeskich inicjatywach oraz roli jaką pełni Euroregion Glacensis. Zdjęcia z konkursu będą wykorzystywane do promocji działalności Euroregionu Glacensis na stronach internetowych partnerów projektu. 24 wybrane zdjęcia zostaną również wykorzystane w kalendarzu książkowym na rok 2022.

Przewidziano nagrody dla 24 uczestników wybranych przez komisje.

Informacja o konkursie  wraz z załącznikami znajduje się na stronie :

http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/194/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-promocja-wspolpracy-transgranicznej-wspolpraca-tr

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem prosimy przesyłać na adres mailowy biura l  zgodnie z zapisami w załączonym Regulaminie.

PDFRegulamin konkursu (324,68KB)

DOCXOświadczenie uczestnika konkursu (27,15KB)

DOCXZgoda rodziców (52,92KB)

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 23-03-2021 13:13
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 23-03-2021 13:14
scroll

NA SKRÓTY

Prev