Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
widok ze Szczelińca

Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 6 kwietnia br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza znajdującego się na stronie www.umwd.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Wypełniony załącznik należy przesłać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub

– drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „ Program współpracy z NGO w 2022 r.”

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie uchwałą nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz uchwałą Zarządu WD w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 roku”.

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 23-03-2021 14:03
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 23-03-2021 14:07
scroll

NA SKRÓTY

Prev