Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Twierdza_Klodzko
  • »
  • »

Zabytkowe mosty

Most św. Jana w Kłodzku

Most_św.Jana_zima..jpeg

Istnienie kamiennego mostu odnotował w 1286 r. kronikarz Promnitz. Podobno jeszcze na początku XX wieku była czytelna data 1281 na jednym z kamieni konstrukcji mostu. Datę roczną 1286 jako bardzo prawdopodobną, zapisano w opracowaniu „Zabytki Kłodzka", wydanym przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław-1975.

Budowę mostu w obecnym kształcie ukończono prawdopodobnie w roku 1390 znajdujące się na moście posągi pochodzą już z okresu późniejszego (XVI XVIII wiek). Most jest budowlą z kamienia, częściowo ciosanego wspiera się na trzech filarach i posiada cztery przęsła, z których dwa skrajne są węższe
i ostrołukowe. Filary mostu są silnie osadzone, zakończone poniżej parapetu mostu półośmiobocznymi nakrywami. Filar środkowy od zachodu zbudowany jest odmiennie powyżej cokołu znajduje się pomost umieszczony na sześciu żebrach. Pomost ten był przeznaczony pod kapliczkę mostową, której budowa ostatecznie nie doszła do skutku. Na obu końcach mostu stały dawniej bramy mostowe Dolna i Górna, wielokrotnie modernizowane. Bramę Dolną rozebrano w 1888, a Górną w 1904 roku.

Kłodzko, most św. Jana.jpeg

Most zdobi sześć posągów fundowanych przez mieszkańców miasta w wiekach XVI XVIII. Po wschodniej stronie znajdują się: posąg św. Franciszka Ksawerego (patrona miasta) ufundowany w roku 1714, figura Chrystusa na krzyżu pochodząca z 1734 roku oraz rzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą i Ukoronowanie NP Marii ufundowana w 1714 roku. Po zachodniej stronie mostu znajdują się: figura św. Wacława, posąg Matki Boskiej Bolesnej z ciałem Chrystusa z roku 1655 oraz posąg św. Jana Nepomucena zbudowany około 1700 roku.

 

Most św. Jana w Lądku-Zdroju

Lądek-Zdrój,_most_św._Jana_05.jpeg

Kamienny dwuprzęsłowy most na Białej Lądeckiej w centrum Lądka-Zdroju. Został zbudowany w 1565 roku z kamienia łamanego. Podobno do jego budowy użyto jako spoiwa kurzych białek, co zapewniło mu odporność na kolejne powodzie. W ciągu kolejnych stuleci był wielokrotnie modernizowany w latach: 1752, 1783 i 1822. Na balustradzie znajduje się barokowa kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z 1709 r., która pochodzi prawdopodobnie z warsztatu rzeźbiarskiego Michała Klahra Starszego i jest kopią figury z mostu Karola w Pradze.

 

Kryty most w Lądku-Zdroju

Kryty most w Lądku-Zdroju.jpeg

Spacerując wzdłuż Białej Lądeckiej w kierunku części zdrojowej nie powinien umknąć uwadze unikatowy, przerzucony przez rzekę, kryty most. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej oryginalnych i najpiękniejszych lądeckich zabytków. Zbudowany został w latach 30-tych XX w. w celu połączenia dwóch obiektów sanatoryjnych – pięknej willi położonej przy ul. Spacerowej (tzw. „Zamku Bieli”, nazywanego również „Pałacem Białej” – od nazwy rzeki), oraz budynku zabiegowego przy ul. T. Kościuszki. Kierując się teraz w lewo i pod górę dotrzemy do centrum zdroju.

 

Most w Bardzie

Bardo, most gotycki.jpeg

Zabytkowy, kamienny gotycki most w Bardzie na Nysie Kłodzkiej. Do czasu budowy obwodnicy, cały ruch kołowy biegł przez centrum miasteczka i przez ten zabytkowy most. Historia mostu sięga czasów średniowiecza, najpierw przeprawa była drewniana, następnie wybudowano piękny, wieloprzęsłowy most kamienny. Było to w roku 1589. Po przebudowie w XIX wieku nadano mu widoczne cechy gotyckie. Po bokach mostu umieszczono figury Chrystusa oraz św. Jan Nepomucena. Most w 1945 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujące  się wojska niemieckie. Odbudowano go w 1950 roku. Most w Bardzie często porównywany jest do zabytkowego mostu w Lądku Zdroju. Jednak ten w Bardzie jest znacznie większy. Most ten oparł się w 1997 roku fali powodziowej podczas powodzi tysiąclecia.

 

Most Zamkowy w Nowej Rudzie

Most Zamkowy w Nowej Rudzie.jpeg

Zabytkowy, kamienny wiadukt w ciągu ul. Piłsudskiego, nad ul. Podjazdową (jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku). Obydwie ulice wychodzą z Rynku, a most umożliwia ich skrzyżowanie na różnych poziomach  (jest dwuprzelotowy) i uwidacznia różnice poziomów w mieście.

 

Nitowany most w Nowej Rudzie

Most znajduje się pomiędzy placem Grunwaldzkim, a dawniejszym placem rybnym (zaplecze budynku przy ul. Cmentarnej 23) o nawierzchni drewnianej. Przy moście w korycie rzeki umieszczona jest fontanna wykuta
z czerwonego piaskowca, której pierwowzorem była wydobyta w mieście jaszczurka paleozoiczna. Przy wejściu na most powstała Galeria Mozaika znana w środowisku artystów na pograniczu polsko-czeskim pod wspólną nazwą Lokart. W tym miejscu odbywają się warsztaty, wystawy, wernisaże i spotkania lokalnych i przyjezdnych artystów. W Galerii kręcono film Agnieszki Holland „Pokot”.

Opublikował(a): Adrian Rowiński Data publikacji: 17-02-2020 08:28
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 28-02-2020 10:55
scroll

NA SKRÓTY

Prev