Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku

PDFUchwała nr IV/16/2021 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim. (2,75MB)

PDFUchwała nr IV/17/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok. (3,22MB) 

PDFUchwała nr IV/18/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego. (702,71KB)

PDFUchwała nr IV/19/2021 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku. (209,43KB)

PDFUchwała nr IV/20/2021 w sprawie Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025. (1,53MB)

PDFUchwała nr IV/21/2021 w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025. (1,69MB)

PDFUchwała nr IV/22/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023. (767,97KB)

PDFUchwała nr IV/23/2021 w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (300,14KB)