Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje, na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej, którzy są zainteresowani bezpłatnym udziałem w pracach Komisji.

Termin składania dokumentów od 8 do 23 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała i ogłoszenie o naborze do komisji - regranting (645,73KB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy (16,81KB)