Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 31 marca 2021 roku

PDFUchwała Nr 49/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do przystąpienia do V edycji projektu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej....pdf (238,56KB)
PDFUchwała Nr 50/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r..pdf (380,57KB)
PDFUchwała Nr 51/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. ogłoszenia naboru do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem ....pdf (352,77KB)
PDFUchwała Nr 52/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.pdf (241,86KB)
PDFUchwała Nr 53/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. zmiany planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (399,12KB)
PDFUchwała Nr 54/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf (1,43MB)