Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata Komisji Związku Powiatów Polskich z Przedstawicielami Rządu

Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń uczestniczył w telekonferencji z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia -  Maciejem Miłkowskim oraz  Konstantym Radziwiłem - wojewodą mazowieckim.

Maciej Awiżeń jest członkiem Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z ramienia Związku Powiatów Polskich.

Komisja ta została powołana m.in. do prowadzenia rozmów z rządzącymi w ramach prac Zespołów Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu.

W trakcie debaty z rządzącymi, reprezentujący samorządowców członkowie komisji ZPP poruszyli  wiele aktualnych tematów związanych z problemami w służbie zdrowia.

Omawiane były m.in. tematy :

- planowanej reformy szpitali, nocne dyżury aptek czy programy lekowe. Dyskutowano również nad propozycjami ewentualnych zmian legislacyjnych.

W skład powołanej przez ogólnopolski Związek Powiatów Polskich Komisji ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej wchodzi dziesięć osób, które reprezentują interesy samorządowców z całego kraju w rozmowach z rządem.

Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - skład:

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki

Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki

Zbigniew Chrupek – Starosta Ostrowski

Patryk Gabriel – Wicestarosta Starogardzki

Maria Piętak-Frączek – Kierownik Referatu ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Krakowie

Mieczysław Podczasi – Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodniczący Rady Gminy Sadowie

Paweł Selejdak – pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

Barbara Studzińska – Starosta Świecki

Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński

 

Brak opisu obrazka