Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                             Kłodzko, 16 kwietnia 2021 roku

ORG.BR.0012.22.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 21 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. Ocena realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 3.  Ocena realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego.
 4. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej)
 5. Informacja Dyrektora, Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w ,,Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania za 2020 rok
 6. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 3/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 marca 2021 roku.

 

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                Z poważaniem

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                           Renata Wolan- Niemczyk

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: