Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rafał Olecha

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r..pdf (2,72MB)

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 19.01.2022 r. zakończenie pełnienia funkcji dyrektora ZST (2,71MB)

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (2,42MB)

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 21.04.2022 r. złożone w związku z ugodą sądową (2,90MB)

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022 r.pdf (3,84MB)

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 r.pdf (3,87MB)