Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
19 °C
scroll
Szczeliniec

Starosta Kłodzki gościnnie na Sesji Rady Miejskiej Kłodzka ze szczególnym apelem

Sesja_Rady_Miasta.jpeg 

Maciej Awiżeń-Starosta Kłodzki, na zaproszenie Rady Miejskiej Kłodzka, wziął udział w XXXI sesji wraz z Jackiem Marcelewiczem dyrektorem administracyjnym Szpitala Powiatowego ZOZ w Kłodzku.

Starosta i dyrektor przedstawili radnym informacje o bieżącej sytuacji w Powiatowym Szpitalu ZOZ w Kłodzku,

w tym trudnym czasie trwającej pandemii covidowej. 

Dyrektor Marcelewicz przedstawił strategię podjętych działań w czasie trwającej pandemii.

Dyrekcja szpitala wraz ze Starostą, w okolicznościach rozwijającej się pandemii szybko reagowali i podejmowali ważne decyzje:

o uruchomieniu na terenie szpitala -punktu wymazowego, również stworzono mobilny punkt wymazowy,

- zakupiono niezbędny sprzęt do laboratorium, do szybkiego testowania przyjmowanych pacjentów

 i personelu,

- kolejnym etapem było utworzenie miejsc obserwacyjnych - na podstawie decyzji wojewody,

- finalnie decyzją wojewody kłodzki szpital powiatowy utworzył 105 miejsc na Oddziale covidowy

w tym 10 obserwacyjnych.

- stworzono 10 miejsc z respiratorami i 10 ze specjalistycznym sprzętem HI-FLOW (do tlenoterapii).

Zakup niezbędnego sprzętu został sfinansowany z budżetu Powiatu Kłodzkiego, wojewodę oraz środki własne szpitala. 

Udało się też wyremontować Oddział Rehabilitacji, który został wyposażony w gniazda tlenowe,

i na chwilę obecną oddział również służy pacjentom covidowym.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż pomimo konieczności stworzenia 105 miejsc na Oddziale covidowym, 

 

NIE ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY ŻADEN Z ODDZIAŁÓW SPECJALISTYCZNYCH w naszym szpitalu

Co przy określonej liczbie personelu medycznego stanowiło ogromne wyzwanie.

 

Dyrektor przedstawił na chwilę obecną stan obłożenia miejsc

w szpitalu, który wygląda następująco:

na 105 łóżek – zajętych jest 82.

Nowo przyjętych chorych na covid 7 osób.

Wolnych miejsc 23.

 

Ważną informacją jest, że powiatowy szpital na bieżąco realizuje planowe zabiegi.

NIE WSTRZYMAŁ ich wykonywania, pomimo zaleceń resortowych.

Podsumowując przedstawiane informacje radnym o stanie i działaniach szpitala powiatowego, Starosta wraz z dyrektorem podkreślali ogromne poświęcenie i zaangażowanie wszystkich pracowników, DZIĘKUJĄC CAŁEJ ZAŁODZE za ciężką pracę, za to, że niosą pomoc chorym z narażeniem swojego zdrowia i życia. 

 

Starosta wspomniał także o złym finansowaniu służby zdrowia. Zwrócił uwagę, że na ogromne koszty działalności szpitala, nie wystarczają środki przekazywane przez NFZ.

Dlatego Powiat Kłodzki, żeby utrzymać szpital, musiał pokryć ujemny wynik bilansowy za ostatnie 2 lata działalności SP ZOZ to kwota 6,5 mln złotych.

Dla bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców powiatu, szpital musi istnieć i musi funkcjonować.

 Na koniec Starosta zwrócił się do radnych, również do mieszkańców powiatu ze szczególnym

APELEM O TO ŻEBY SIĘ SZCZEPIĆ przeciw covidowi, żeby propagować i zachęcać mieszkańców do zaszczepienia się.

To jest bardzo ważne dzisiaj. To jest bezpieczne.

Dzięki szczepionce wrócimy do zdrowia, do normalności i do wolności.

Również apelował żeby nie zaniedbywć chorób, prosił mieszkańców żeby nie odkładać leczenia na później, bo może być za późno.

Na końcu podziękował Michałowi Piszce Burmistrzowi Kłodzka za dobrą współpracę miasta i powiatu.

Sesja_Rady_Miasta-2.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 30-04-2021 09:54
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 30-04-2021 20:23
scroll

NA SKRÓTY

Prev