Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania za 2020 rok

Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna nr 3

PDFBSISS Bilans.pdf (270,87KB)
PDFBSISS informacja dodatkowa.pdf (210,93KB)
PDFBSISS rachunek zysków i strat jednostki.pdf (265,58KB)
PDFBSISS zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (261,16KB)

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku

PDFZSS K Bilans.pdf (270,56KB)
PDFZSS K Informacja dodatkowa.pdf (211,15KB)
PDFZSS K rachunek zysków i strat jednostki.pdf (264,44KB)
PDFZSS K zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,73KB)

Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie

PDFLO NR Bilans.pdf (272,55KB)
PDFLO NR rachunek zysków i strat jednostki.pdf (265,94KB)
PDFLO NR zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (262,02KB)

PDFLO NR informacja dodatkowa.pdf (467,97KB)
 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku

PDFMOS Bilans.pdf (270,06KB)
PDFMOS informacja dodatkowa.pdf (216,52KB)
PDFMOS rachunek zysków i strat jednostki.pdf (264,69KB)
PDFMOS zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (259,94KB)

I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

PDFI LO Bilans.pdf (272,05KB)
PDFI LO zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,86KB)

PDFI LO rachunek zyków i strat jednostki.pdf (264,53KB)

PDFI LO informacja dodatkowa.pdf (2,00MB)
 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

PDFZSP Bilans.pdf (271,49KB)
PDFZSP informacja dodatkowa.pdf (482,79KB)
PDFZSP rachunek zysków i strat jednostki.pdf (265,40KB)
PDFZSP zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (261,78KB)

Zespół Szkół Technicznych

PDFZST Bilans.pdf (270,40KB)
PDFZST informacja dodatkowa.pdf (2,48MB)
PDFZST rachunek zysków i strat jednostki.pdf (264,01KB)
PDFZST zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,02KB)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Długopole-Zdrój

PDFSOSW Bilans.pdf (270,20KB)
PDFSOSW informacja dodatkowa.pdf (211,50KB)
PDFSOSW rachunek zysków i strat jednostki.pdf (264,44KB)
PDFSOSW zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,75KB)

Noworudzka Szkoła Techniczna

PDFNST Bilans.pdf (271,23KB)
PDFNST informacja dodatkowa.pdf (219,49KB)
PDFNST rachunek zysków i strat jednostki.pdf (265,31KB)
PDFNST zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (261,03KB)

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

PDFZSS NR Bilans.pdf (270,25KB)
PDFZSS NR informacja dodatkowa.pdf (211,19KB)
PDFZSS NR rachunek zysków i strat jednostki.pdf (263,71KB)
PDFZSS NR zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (259,96KB)

Regionalna Szkoła Turystyczna

PDFRST Bilans.pdf (271,93KB)
PDFRST informacja dodatkowa.pdf (423,38KB)
PDFRST rachunek zysków i strat jednostki.pdf (265,39KB)
PDFRST zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,90KB)

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

PDFKSP Bilans.pdf (269,59KB)
PDFKSP informacja dodatkowa.pdf (1,67MB)
PDFKSP rachunek zysków i strat jednostki.pdf (263,16KB)
PDFKSP zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (258,73KB)

Dom Wczasów Dziecięcych

PDFDWD Bilans.pdf (269,67KB)
PDFDWD informacja dodatkowa.pdf (430,34KB)
PDFDWD rachunek zysków i strat jednostki.pdf (263,50KB)
PDFDWD zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (259,22KB)

Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

PDFPCPP Bilans.pdf (271,82KB)
PDFPCPP informacja dodatkowa.pdf (397,87KB)
PDFPCPP rachunek zysków i strat jednostki.pdf (264,83KB)
PDFPCPP zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (260,89KB)