Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Góry Sowie

W Górach Sowich znajdują się idealne tereny do uprawiania narciarstwa biegowego. Trasy są dobrze oznakowane, ratrakowane. Ulubione przez narciarzy i najlepiej utrzymane są szlaki w rejonie Wielkiej Sowy, Przełęczy Jugowskiej i Walimskiej oraz Bielawskiej Polanki. Popularne są też trasy poprowadzone wokół Twierdzy Srebrnogórskiej.

Wspólnie z Nadleśnictwami: Świdnica, Jugów oraz Bardo Śląskie, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich wytyczyło 5 tras narciarstwa biegowego. Teren został oznakowany według obowiązujących zasad PTTK, wyposażony w tabliczki informujące o kolorze trasy, a także duże tablice informacyjne, na których prezentowany jest przebieg tras, ich długość, poziom oraz przewyższenia.

Opublikował(a): Adrian Rowiński Data publikacji: 18-02-2020 14:21
Modyfikował(a): Adrian Rowiński Data modyfikacji: 25-02-2020 08:47
scroll

NA SKRÓTY

Prev