Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
Skalne Grzyby

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15:00 uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać wnioski na rok szkolny 2021/2022 o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.

Wzorem lat ubiegłych nabór wniosków do szkół Powiatu odbędzie się w formie elektronicznej w systemie Vulcan Nabór. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół prowadzonych przez Powiat, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą również wziąć udział w wydarzeniu na żywo, na którym zostanie zaprezentowany proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandydaci dowiedzą się, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają do szkół.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00 pod adresem:

http://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

Od 17 maja każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

dokonuje wyboru maksymalnie trzech szkół Powiatu (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodziców składa w szkole pierwszego wyboru lub wysyła wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego rodziców.

Od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15:00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W dniu 22 lipca 2021 r. komisje rekrutacyjne szkół podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Następnie, od 23 do 30 lipca uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana przez komisje rekrutacyjne 2 sierpnia do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać dzwoniąc do szkoły oraz na stronach internetowych szkół:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

www.chrobry.org

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

www.liceum.nowaruda.pl

Technika

3.

Technikum Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

www.zst.klodzko.pl

4.

Technikum Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

5.

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

6.

Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

7.

Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy – Zdroju w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

www.rst.ng.pl

Szkoły branżowe I stopnia

8.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

www.zst.klodzko.pl

9.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

10.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

11.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 11-05-2021 14:30
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 11-05-2021 14:51
scroll

NA SKRÓTY

Prev