Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
6 °C
scroll
Szczeliniec Wielki

Konferencja prasowa starostów powiatów górskich w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku z inicjatywy Starosty Kłodzkiego - Macieja Awiżenia, odbyła się konferencja, której tematem było:

- przekazanie środków finansowych przez rząd dla gmin górskich z całkowitym pominięciem powiatów górskich.

Problem ten dotyczy wszystkich powiatów górskich w naszym kraju.

DSC_0568.jpeg

W konferencji w Kłodzku uczestniczyli starostowie powiatów położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe.

Całkowity brak pieniędzy dla powiatów górskich przy jednoczesnym dofinansowaniu gmin górskich w tej sytuacji jest trudny do zrozumienia.

Tak samo jak gminy, powiaty również mają swoje zadania zlecone przez Państwo Polskie do zrealizowania .

Powiaty w skład których wchodzą gminy, posiadają do utrzymania ogromną swoją infrastrukturę, która nie jest częścią tych gmin.

Są to również drogi, szkoły, szpitale, itd... i one też wymagają niezbędnego dofinansowania.

Nie jest możliwe również, aby przy takiej dysproporcji podziału pieniędzy  powiat był partnerem finansowym dla gmin przy wielu wspólnych inwestycjach.

DSC_0561.jpeg

 

W tej sytuacji pominięcia powiatów, starostowie przygotowali wspólne stanowisko skierowane do Premiera RP pod którym się podpisali:

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski

Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys 

Starosta Karkonoski – Krzysztof Wiśniewski                      

Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń                                    

Starosta Lubański- Walery Czarnecki 

Starosta Lwówecki - Daniel Koko                                 

Starosta Wałbrzyski- Krzysztof Kwiatkowski                                                         

Starosta Ząbkowicki- Roman Fester

Starostowie podkreśli również, że konferencja ta ma na celu zwrócenie wszystkim uwagi na ten poważny problem. Nie było intencją, aby kogokolwiek atakować lub oskarżać. Jest tylko apel .Chodzi wyłącznie o merytoryczne rozwiązanie tego problemu na poziomie Rząd-Samorząd.

DSC_0585.jpeg

 

Treść stanowiska:

Starostowie powiatów górskich położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe z aprobatą przyjęli wiadomość o podjęciu dnia 12 stycznia 2021 r. przez Radę Ministrów uchwały nr 6 zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2021 r. poz. 26), której celem jest przeznaczenie 1 mld zł na rzecz gmin górskich na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wsparcie gmin górskich w trudnym obecnie czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest istotnym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie następstw ograniczenia prowadzenia przez podmioty prywatne niektórych przedmiotów działalności, w szczególności obejmujących szeroko rozumiane usługi turystyczne i hotelarskie.

Możliwość przeznaczenia powyższych środków na infrastrukturę turystyczną, czy też komunalną związaną z usługami turystycznymi z pewnością odniesie pozytywny skutek w rozwoju gmin górskich korzystających ze wsparcia.

Widząc pozytywne potencjalne skutki zapewnionego przez Radę Ministrów wsparcia,  apelujemy o podjęcie przez Radę Ministrów uchwały nowelizującej w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez objęcie wsparciem finansowym także powiatów górskich, na terenie których leżą gminy opisane  w wykazie gmin stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wskazać należy, że jednostki samorządu terytorialnego są systemem naczyń połączonych, w związku z czym równomierność rozwoju pomiędzy tymi jednostkami stanowić będzie o wydajności rozwiązań stosowanych aktualnie w gminach górskich.

Powiaty górskie objęte wnioskowaną pomocą, staną się wydatnym wsparciem dla gmin przy realizacji inwestycji turystycznych w danym regionie, chociażby poprzez realizację spójnych założeń infrastrukturalnych, natomiast brak wsparcia dla powiatów spowoduje, że założenia turystyczne gmin górskich nie będą mogły stanowić całości dla regionu z uwagi na ograniczenia finansowe powiatów, które również odczuwają trudną sytuację spowodowaną epidemią spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Co więcej brak wsparcia spowoduje, że powiaty górskie nie będą mogły być partnerem dla gmin górskich przy realizacji inwestycji  w oparciu o przyznaną pomoc finansową, a co spowoduje zauważalną dysproporcję pomiędzy infrastrukturą gminną i powiatową tak istotną dla powiatów górskich, które duży nacisk kładą na turystyczną promocję regionu.

Tym samym zmierzając do zrównoważonego rozwoju całego regionu, powiaty jako równorzędny partner inwestycyjny, poprzez uzyskane ze wsparcia środki, wspomogą w istotnym stopniu wysiłki na rzecz odbudowy po epidemii i dalszej poprawy funkcjonowania turystyki w regionach górskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażamy nadzieję co do podjęcia przez Radę Ministrów stosownej uchwały prowadzącej do objęcia powiatów górskich wsparciem wynikającym z uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

DSC_0592.jpeg

DSC_0609.jpeg

Fot. Bartosz Wojciechowski - Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Kłodzku

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 12-05-2021 14:33
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 14-05-2021 10:18
scroll

NA SKRÓTY

Prev