Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
14 °C
scroll
Skalne Grzyby

Nabór atrakcji turystycznych do udziału w projekcie

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

Powiat Kłodzki realizuje we współpracy ze Sdružení obcí Orlicko mikroprojekt pn. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” (nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002675), który ma na celu postrzeganie ziemi kłodzkiej i ziemi orlickiej, jako wspólnego obszaru promocji.

W załączeniu ogłoszenie o naborze atrakcji do projektu oraz karta zgłoszenia.

DOCXOgłoszenie o naborze do projektu "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie" (77,97KB)

DOCXFormularz zgłoszenia do projektu "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie" (76,93KB)

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres l.ponikowska@powiat.klodzko.pl do dnia 31 maja 2021 r.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 17-05-2021 14:08
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 17-05-2021 14:08
scroll

NA SKRÓTY

Prev