Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
12 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Projekt "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

Projekt "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002675
Główny cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez postrzeganie ziemi kłodzkiej i ziemi orlickiej jako wspólnego obszaru promocyjnego.
Partnerzy projektu: Powiat Kłodzki i Sdružení obcí Orlicko
Termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2022
Całkowita wartość projektu: 21 673 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 18 422 Euro

Projekt polega na przedstawieniu lokalnej społeczności ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego. Bazuje na sile oddziaływania podróżników-blogerów, którzy będą oprowadzać po regionie. Ich wyprawy zostaną przedstawione w filmach o turystyce aktywnej lub kulturowej. Filmy będą emitowane w lokalnej telewizji, na YouTub i promowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Mieszkańcy pogranicza będą zachęcani do odwiedzania pokazanych miejsc i dzielenia się wrażeniami.

Realizacja: W ramach projektu zrealizowano 4 filmy, 2 w języku polskim z udziałem podróżniczki Joanny Lamparskiej, oraz kolejne 2 w języku czeskim z udziałem podróżnika czeskiego - Rostislava Bartoň. Każdy z podróżników odwiedza wybrane na terenie pogranicza miejsca (w każdym filmie 6 miejsc), prezentuje ich walory turystyczne, opowiada historię i tajemnice z nimi związane, zachęcając do poznania regionu. Od początku marca filmy będą emitowane w telewizji lokalnej po obu stronach granicy przez 5 tygodni. Zostaną zamieszczone w serwisie youtube oraz na stronach internetowych powiatu i stowarzyszenia.  

W trakcie realizacji stworzony został wspólny polsko-czeski profil społecznościowy projektu, który zachęcał będzie do zwiedzania pogranicza. Profil ruszy równolegle z emisją.
i promocją filmów. Zlecona została także gra memory, którą będziemy przekazywać mieszkańcom i turystom odwiedzającym pogranicze, i zamieszczającym wpisy z wycieczek na profilu społecznościowym oraz uczestnikom bieżących działań promocyjnych prowadzonych przez partnerów projektu. Opracowano zasady dystrybucji gry.

Filmy w serwisie YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC5IFx3-wNJqX6akZ3U6uYCQ

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 17-05-2021 14:06
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 08-03-2022 13:13
scroll

NA SKRÓTY

Prev