Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

SESJA ABSOLUTORYJNA RADY POWIATU KŁODZKIEGO

31 maja br., odbyła się  w trybie zdalnym VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania

i absolutorium dla Zarządu Powiat Kłodzkiego. To jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.

Należy podkreślić, że podsumowanie i ocena pracy zarządu dotyczy trudnego roku, w którym walczyliśmy z pandemią koronawirusa.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w okresie panującej pandemii prowadził szereg ważnych, dodatkowych działań, skierowanych na przeciwdziałanie

rozpowszechnianiu się koronawirusa.

Mimo trudnego czasu, udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i zrealizować założenia budżetu.

Podczas sesji radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego 2020 r.

Po zaprezentowaniu raportu przez Macieja Awiżenia Starostę Kłodzkiego odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu.

Rada udzieliła wotum zaufania zarządowi, ilością głosów:

18 głosów ZA udzieleniem wotum zaufania, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Następnie radni ocenili pracę zarządu w minionym roku pod względem finansowym.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020,

i zwróciła się do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu.

Na poniedziałkowej sesji Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał absolutorium, ilością głosów:

ZA udzieleniem absolutorium 18 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 4 radnych.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się dobrą współpracą do wykonania budżetu 

Radni jednmyślnie przyjęli także uchwałę, dotyczącą sprzeciwu Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy

w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, planowanej z dniem 1 lipca br., sprzeciw Rady Powiatu zostanie przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sesja absolutaryjna.jpeg

 

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 01-06-2021 07:47
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 01-06-2021 13:22
scroll

NA SKRÓTY

Prev