Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
13 °C
scroll
Topielisko_Torfowisko pod Zieleńcem

Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczące zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

UCHWAŁA NR VI/42/2021 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 12 ust. 2 uchwały nr VII/63/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dolno.2018.4702 )

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Kłodzkiego, mając na uwadze interes społeczny mieszkańców powiatu kłodzkiego, wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 1 lipca 2021 r. IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

Powiat Kłodzki pod względem powierzchni plasuje się na pierwszym miejscu, a pod względem ludności zajmuje drugie miejsce wśród powiatów dolnośląskich.

Wiele miejscowości z terenu powiatu kłodzkiego dzieli od Ząbkowic Śląskich ponad 60 km odległości i półtorej godziny jazdy w jedną stronę. Utrudnianie mieszkańcom dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie znajduje logicznego uzasadnienia.

§ 2. Postanawia się wystąpić do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia możliwości

odstąpienia od zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały do pobrania : http://www.bip.powiat.klodzko.pl/download/attachment/4125/uchwala-nr-vi422021-w-sprawie-stanowiska-rady-powiatu-klodzkiego-dotyczacego-zamiaru-likwidacji-iv-wydzialu-pracy-w-sadzie-rejonowym-w-klodzku.pdf

Sąd_w_Kłodzku.jpeg

 

Wspólne stanowisko samorządowców powiatu kłodzkiego w sprawie likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku :

001-Likwidacja_sadu_Pracy.jpeg

002-Likwidacja_sadu_Pracy.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 07-06-2021 09:57
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 09-06-2021 13:17
scroll

NA SKRÓTY

Prev