Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

AUDIT ZEWNĘTRZNY POTWIERDZA, ŻE ZARZĄDZANIE W STAROSTWIE SPEŁNIA WYMAGANIA MIEDZYNARODOWEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2015-10

8 - 9 maja 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbył się audit zewnętrzny pośredni przeprowadzony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o., ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Audit przeprowadził pan Zbigniew Rak.  

Auditor pogratulował Maciejowi Awiżeniowi Staroście Kłodzkiemu oraz pochwalił pracowników starostwa za prowadzenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wysokim poziomie oraz utrzymania wysokich standardów jakości obsługi klienta. Zwrócił także uwagę na wprowadzanie innowacyjnych rozwiazań do systemu, które służą podnoszeniu jakosci obsługi klienta. Nad całością czuwa Grzegorz Gredys Sekretarz, który jest Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym.

W ocenie auditora zewnętrznego, audit dostarczył dowodów, że system zarządzania w starostwie spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat  potwierdzający zgodność ZSZ starostwa z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 jest ważny do dnia   29 czerwca 2023 r.

DSC_0190.jpeg

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Kłodzku od roku 2003, to już 18 lat.

W 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która zobligowała jednostki finansów publicznych do realizowania kontroli zarządczej. Zbieżność większości wymagań określonych w standardach kontroli zarządczej z wymaganiami Normy ISO 9001 pozwoliła wdrożyć  w starostwie Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) obejmujący System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy ISO 9001                z systemem kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.                                                                                         

Strategicznym dokumentem ZSZ jest Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Kłodzku określająca misje i cele urzędu. W ramach ZSZ w starostwie prowadzi się audity wewnętrzne na podstawie ponad 60 procedur systemowych, ustnych i pisemnych obejmujących swoim zakresem usługi realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne starostwa.

AAA.jpeg

 

 

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 10-06-2021 13:35
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 10-06-2021 14:13
scroll

NA SKRÓTY

Prev