Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
18 °C
scroll
Skowronia Góra

Informacja dotycząca koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłodzkiego

Dotyczy: zapytania p. Piotra Marchewki - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09.06.2021 r. w sprawie koszenia poboczy dróg powiatowych

 

W dniu 22.04.2021 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Koszenie traw na poboczach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku” z terminem przesłania ofert do dnia 04.05.2021 r.

W dniu 04.05.2021 r. zostały otwarte oferty na w/w zadanie. W ramach przetargu wyłoniono dwóch wykonawców do przeprowadzenia koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłodzkiego.

Firma JANROL Jarosław Janus, 26-230 Nadworów 13 przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kł. Natomiast firma PLATAN Usługi Komunalne, Andrzej Sójka, 57-432 Dzikowiec 142 przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

W dniu 28 maja 2021 r. firma JANROL Jarosław Janus, 26-230 Nadworów 13 nie podpisała umowy na koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kł. tym samym zrezygnowała z wykonania usługi.

W związku tym Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku został zmuszony do ponownego wyłonienia wykonawcy na koszenie poboczy na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kł.

W dniu 7.06.2021 r. zostały przeprowadzone rozmowy z dwoma wykonawcami, którzy wyrazili zgodę na wykonanie pierwszego koszenia poboczy na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej i Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kł.

Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłodzkiego będzie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej obejmujący następujące gminy: Polanica-Zdrój, Szczytna, Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Bystrzycę Kł., Kłodzko będzie miał wykonane pierwsze koszenie poboczy przez Firmę Usługową „ZIELENIEC” Agnieszka Kilian, z Niwy do dnia 30.07.2021 r.

Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kł. obejmujący następujące gminy: Bystrzyca Kł., Międzylesie, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Kłodzko będzie miał wykonane pierwsze koszenie poboczy przez Firmę PLATAN Usługi Komunalne Andrzej Sójka z Dzikowca do dnia 30.07.2021 r.

Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie obejmujący następujące gminy: Kłodzko, Nowa Ruda, Radków będzie miał wykonane koszenie poboczy przez Firmę PLATAN Usługi Komunalne Andrzej Sójka z Dzikowca w następujących terminach:

I koszenie do 15.07.2021 r.

II koszenie do 15.09.2021 r.

Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Kłodzkiego zostały rozpoczęte w bieżącym tygodniu. Harmonogramy prac będą uzgadniane z kierownikami obwodów drogowych.

weeds-4348460_1920.jpeg

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 11-06-2021 10:19
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 11-06-2021 10:22
scroll

NA SKRÓTY

Prev