Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek KS Piast Nowa Ruda złożony w trybie 19a ustawy - do konsultacji

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez:

             Klub  Sportowy  PIAST Nowa Ruda, który złożył w dniu 26.02.2020 r. ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie”.

 Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe - Konkursy i dotacje w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy a.krawiec@powiat.klodzko.pl   do dnia 6 marca 2020 r.

Oferta: PDFKSPiast_oferta_łucznictwo.PDF (292,00KB)