Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                    Kłodzko, 16 czerwca 2021 roku

ORG.BR.0012.40.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informuję, iż zwołuję w dniu 21 czerwca 2021 roku, o godz. 10.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
  3. Analiza oraz przeprowadzenie czynności wyjaśniających w temacie skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 i 2 w Domaszkowie.
  4. Sprawy różne:
  1. przyjęcie protokołu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

       Przewodnicząca Komisji

               Anita Piszko