Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zakończyły się obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji (tzw. komisja przy staroście)

Jednym z głównych tematów jakim zajmowała się komisja była sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim związana z covid-19. Podsumowano bieżącą sytuacje i omówiono dalsze  działania służb w tym zakresie. Z ciekawostek, kłodzki oddział covidowy był największy w Polsce (pomijając szpitale specjalistyczne jednoimienne) wśród pozostałych oddziałów covidowych w szpitalach powiatowych - zapewnialiśmy ponad sto miejsc.

Kolejnym ważnym tematem były działania podejmowane przez Policję w okresie poprzedzającym wakacje, zmierzające do eliminowania wszelkich zagrożeń podczas letniego wypoczynku, została też przedstawiona informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach powiatu w okresie letnim, oraz oceny stanu przygotowania kąpielisk i ocena bezpieczeństwa, warunków przeciwpożarowych oraz innych w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży.

Komisja interesowała się również działaniami podejmowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Kłodzku związane z przygotowaniem obiektów do wypoczynku letniego szczególnie dzieci i młodzieży,

Na koniec odbyła się dyskusja i omówienie zasad tworzenia projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2025.

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki podkreślił również, że  przedsiębiorcy z powiatu kłodzkiego działający w szeroko pojętej branży turystycznej są dobrze przygotowani do sezonu letniego.

castle-2070777_1920.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 18-06-2021 12:37
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 18-06-2021 12:50
scroll

NA SKRÓTY

Prev