Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                      Kłodzko, 18  czerwca 2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.36.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie wyjazdowe Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Przegląd inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - wizja lokalna zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach,

         3.  Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej

b) przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

 Wiceprzewodniczący Komisji

     Tadeusz Zieliński

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl