Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 roku

 Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                        Kłodzko, 18 czerwca 2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.37.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. Informacja dotycząca Klastra Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) oraz Euroregionu.
 3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w obszarze promocji, kultury i sportu
 4. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2020 rok oraz z zarybiania rzeki Nysy Kłodzkiej w 2020 roku.
 5. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 - 2020.
 6. Monitoring Strategii Rozwoju Sudety 2030.
 7. Koncepcja powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki.
 8. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
 2. przyjęcie protokołu nr 6/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 27 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                      Z poważaniem

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                             Przewodniczący Komisji

Tel. 74 865 75 31

e-mail:                                                                                                Adam Łącki