Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 23 czerwca 2021 roku

PDFUchwała Nr 100/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania..pdf (184,83KB)
PDFUchwała Nr 101/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierają.pdf (783,51KB)
PDFUchwała Nr 96/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. uchylenia uchwały Nr 91/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatrudnienia na czas zastępstwa na stanowisku dyrektora Zespołu Koedukacyjnych....pdf (255,21KB)
PDFUchwała Nr 97/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych....pdf (421,91KB)
PDFUchwała Nr 98/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu....pdf (418,01KB)
PDFUchwała Nr 99/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 roku ws. zmiany Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo....pdf (409,82KB)