Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
6 °C
scroll
widok z Narożnika

W Starostwie w Kłodzku zebrała się Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Głównymi tematami zebrania Powiatowej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych było podsumowanie minionego 2019 roku oraz propozycje podziału środków finansowych z PFRON na rok 2020.

Uczestników rady powitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

mDSC_0650.jpeg

W 2019r. przekazane do PCPR w Kłodzku przez PFRON środki finansowe wynosiły  2 240 244 zł.

Środki wykorzystane zostały m.in. na dofinansowanie:  

- likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

- przedmioty ortopedyczne

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

- warsztatów Terapii Zajęciowej

- zajęć sportowych i turystyki

- zatrudnianie i rehabilitację zawodową

mDSC_0659.jpeg

 

Niestety bardzo duże obawy wśród członków rady wzbudza brak środków finansowych z PFRON na ten rok. Rząd tych pieniędzy wciąż jeszcze nie uzgodnił. Przewidywana przez środowiska osób niepełnosprawnych  kwota na rok 2020 to ok. 2 500 000 zł.

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 04-03-2020 13:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev