Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu

GN.6845.2.1.2020.GN6                                                                                     Kłodzko, 07.07.2021 r.  

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

 1.   Data przetargu: 29.06.2021 r.  

 

 1.  Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, pokój 302

 

 1. Rodzaj przetargu: II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony  części nieruchomości zabudowanej

 

 1. Dane nieruchomości: przedmiot przetargu stanowi część nieruchomości zabudowanej  o powierzchni użytkowej 1508,95 m², poł. w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 wraz z działką ozn. geodezyjnym nr 378, AM-4, obręb Centrum, wpisaną do księgi wieczystej SW1K/00063000/8. Budynek użytkowy, 4-kondygnacyjny, wolnostojący, połączony łącznikiem          z sąsiednim budynkiem przy ul. Sienkiewicza 6a,  z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej zgodnej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 1. Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestniczenia w II przetargu: 0

 

 1. Liczba niedopuszczonych do II przetargu: 0

 

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 5 601,60 zł netto (słownie: pięć tysięcy  sześćset jeden złotych 60/100 netto)

 

 1. Dzierżawca nieruchomości: II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie www.bip. powiat.klodzko.pl

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak